Az Igaz Tudatban való Hit verse

Az Igaz Tudatban való Hit verse (Faith mind)

Su-Tang Xan/Szeng-can, 3. Pátriárka

 

 1. A Nagy Út nem nehéz azok számára, akik nem részesítenek előnyben semmit.
 2. Mikor már sem a vonzalom sem az ellenszenv nem jelenik meg benned, akkor minden tisztává és őszintévé válik.
 3. Hozd meg a legkisebb megkülönböztetést, s az Ég és a Föld azonnal végtelen távolságra kerül egymástól.
 4. Ha meg szeretnéd látni az Igazságot, ne véleményezd a tapasztaltakat.
 5. A szeretem és nem-szeretem közötti küzdelem a tudat betegsége.
 6. Amikor a dolgok mély jelentése nem nyilvánul meg előtted, akkor a tudat eredendő békéje hiábavalóan lett megzavarva.
 7. Az Út tökéletes, mint a végtelen tér, ahol nincs semmiből sem hiány, vagy felesleg.
 8. Ha a választásod következtében elfogadsz vagy elutasítasz valamit, akkor nem fogod meglátni a dolgok Valódi Természetét.
 9. Ne tartózkodj sem a külső dolgokban, sem az Üresség belső érzésében.
 10. Légy nyugodt a dolgok Egységében, mentes a törekvő cselekedetektől, és a téves nézőpontok maguktól eltűnnek.
 11. Amikor azért fejezel be egy cselekedetet, hogy elérd a passzivitást, akkor ez irányú igyekezeted fog megtölteni aktivitással.
 12. Mindaddig, amíg megmaradsz az egyik vagy a másik szélsőségnél, nem ismerheted meg az Egységet.
 13. Az, aki nem az Egyszerű utat járja, elbukik az aktivitásban és passzivitásban, a követelésben és megtagadásban.
 14. Ha megtagadod a dolgok valóságát, akkor lemaradsz a valóságukról, ha állítod a dolgok ürességét, akkor szintén lemaradsz a valóságukról.
 15. Minél többet beszélsz és gondolkodsz róla, annál távolabb kerülsz az Igazságtól.
 16. Hagyd a beszédet és a gondolkodást, és nem lesz semmi, amit meg ne értenél.
 17. Térj vissza a gyökérhez és rátalálsz a dolgok jelentésére, de ha a látszatot kergeted, a forrást nem leled.
 18. A belső megvilágosodás pillanatában túljutsz a látszaton és az ürességen.
 19. Ha az Ürességet változónak érzékeled, annak oka a hibás nézőpontodból ered.
 20. Nincs szükség az Igazság keresésére, elég ha a nézeteidet feladod.
 21. Ne ragadj le a dualista állapotban, óvatosan kerüld el ezeket a helyzeteket.
 22. Amint a jó és a rossz megjelenik benned, a tudatod összezavarodik.
 23. Bár minden dualitás az Egyből származik, ne ragaszkodj még az Egyhez sem.
 24. Ha már egy gondolat sem jelentkezik benned, a tízezer jelenség sem jelentkezik. (Ha a Tudat zavartalanul az Úton tartózkodik, semmi a világon nem árthat.)
 25. Ha nincs hiba, nincsenek jelenségek, ha nincsenek jelenségek, nincs tudat.
 26. Megszűnik az észlelő, ha nincs többé tárgya, s megszűnik a tárgy, ha eltűnik az észlelő.
 27. A tárgy csak az észlelőhöz viszonyítva létezik, s az észlelő csak amíg van tárgy, amit észlel.
 28. Ha ismerni szeretnéd e kettőt és az alap valóságot: eredetük az Üresség.
 29. Az Ürességben e kettő megegyezik, s magába foglalja a tízezernyi jelenséget.
 30. Ha nem teszel különbséget finom és durva között, akkor nem fogsz csak az egyik oldalra állni.
 31. A Nagy Út mindent átölelő, nem könnyű s nem nehéz.
 32. A szűklátókör határozatlan és kétellyel teli, minél jobban siet, annál lassabban halad.
 33. Ha ragaszkodás merült fel benned, rossz úton jársz. (a ragaszkodásnak nincs határa, még a megvilágosodáshoz se ragaszkodj.)
 34. Hagyjátok a dolgokat a maguk útján haladni, akkor nem lesz sem jövés sem menés.
 35. Ha az Igaz Természeted megegyezik az Úttal, akkor gond nélkül járhatsz azon.
 36. A megbéklyózott gondolatok távol vannak az Igazságtól, ám a zavarodott gondolatok is.
 37. Az ítélkezés megterhelő gyakorlata kimerültséget okoz. Mi előny származik a megkülönböztetésből és szétválasztásból?
 38. Ha az egy Úton kívánsz haladni, ne gyűlöld még a hat érzék világát sem.
 39. Akik elfogadják még a hat érzékvilágot is, a megvilágosodást csak azok érhetik el.
 40. A bölcs ember nem cselekszik, a bolond megköti önmagát.
 41. A dharmákban nincsenek különbségek, csak a tudatlan teremt sorrendet.
 42. Megkülönböztető tudattal keresni a tudatot nem a legnagyobb hiba?
 43. A nyugalmat és nyugtalanságot az illúzió teremti, a megvilágosodottság állapotában nem létezik a szeretet és a nem-szeretet.
 44. Minden, ami a duális világhoz tartozik, tudatlanságból ered.
 45. Olyanok, mint az álom, illúzió, levegőbe rajzolt virág, miért próbálnád megragadni őket?
 46. Nyereség, veszteség, jó és rossz, engedd el az ilyen gondolatokat.
 47. Ha a szem nem csukódik le, az álmok nem jelentkeznek.
 48. Ha a tudat nem különböztet meg, akkor a világ minden jelensége Egységet alkot.
 49. Ha megérted az Egységet, eltűnik az eltévelyedés.
 50. Ha minden jelenséget egyenlőnek látsz, visszatérsz az Eredeti Természethez.
 51. Felejtsd el az okokat, így nem marad semmi, ami alapján összehasonlítanál.
 52. Mozdulatlanság a mozgásban, mozgás a mozdulatlanságban, és mindkét állapot eltűnik.
 53. Ha a kettő nem alkotna egy egészet, hogy létezhetne az Egy?
 54. A végső pontnál nincs érvényes szabály vagy leírás.
 55. Az Igaz Tudatnak megfelelően látod, hogy minden egyenlő, és gondolkodás vagy megkülönböztetés nélkül cselekszel. (Az Útnak megfelelően az egység-tudatban minden önközpontú vágyódás megszűnik.)
 56. Mindent kétely eltűnik, az Igaz Hit szilárddá és harmonikussá válik.
 57. Egyetlen mozdulattal szabaddá válik, nem marad semmi, amire emlékeznénk. (amihez ragaszkodnánk)
 58. Minden üres, tiszta, önmaga által teremtett, ezért felesleges minden törekvés.
 59. A gondolkodás felesleges itt, tudás vagy érzés nem tud a mélyére hatolni.
 60. Az Olyanság világában nincs én és nincs más.
 61. Hogy azonnal harmóniába kerülj ismét, ha kételyek merülnek fel benned, mondd azt: „nincs kettő”.
 62. A nem-dualitásban minden egyenlő, magába foglal mindent, semmi sincs kizárva.
 63. A tíz irány valamennyi bölcse követi ezt a tanítást. (a megvilágosodás azt jelenti, belépni az Igazságba.
 64. A tanítás átalakítja az időt, így egy gondolatnyi idő megegyezhet több tízezer évvel. (Az Igazság túl van az idő és tér keretein.)
 65. Üresség vagy nem Üresség, a világ minden területe itt áll előtted.
 66. A legkisebb rész megegyezik a legnagyobbal, elfeledve minden állapotot.
 67. A legnagyobb megegyezik a legkisebbel, nincs különbség, ha nem látjuk a határokat.
 68. A Létezés megegyezik az Ürességgel, az Üresség megegyezik a Létezéssel.
 69. Ha nem követed ezeket a tanításokat, csak pazarolod az idődet.
 70. Az Egység megegyezik a Mindenséggel, minden egyenlő az Egységgel.
 71. Ebben a felismerésben időzve nem lesz többé hamis gondolatod.
 72. A hit a nem-dualitás, a nem-dualitás a hit.
 73. Szavak! Az Út túl van a nyelven, túl van a múlton, jelenen és jövőn.

 (Nem szó szerinti fordítás, a kínai és az angol fordítások alapján a gyakorlatra épülve lett átültetve magyar nyelvre – Berki Renáta)

Hírek

Kapcsolódás Tábor!
2019. október 18 – 20.

------------------------------

Újra Himalájai Túra !
2019. augusztus 18 – szeptember 07.

A Himalája egy csodálatos világba enged betekintést, miközben önmagunk határait és azon túli világot is tapasztaljuk. Akarva akaratlan, látásmódunkra, érzékelésünkre erőteljes hatással van ez a külünleges világ. Gyere, próbáld ki te is !
------------------------------

Álmodjunk Közösen!

Álmodtunk egy olyan világról melyben boldogan élhetünk. Ahol a megosztottság helyett a megértés, a tudatlanság helyett a tudatosság a cél. Egy olyan közeget, ahol kiteljesedhet az egyén potenciálja, megvalósíthatja az álmait egy támogató közösség segítségével.
------------------------------
Kulturális Klub

Rendszeresen alkalmat kívánunk különféle kulturális programokon való együttes részvételre. A megosztás, az együttlét gazdagítja a programot!
Gyere velünk koncertre, múzeumba, színházba.
Az aktuális programokról a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

------------------------------

Kiránduló Klub

Gyere velünk kirándulni! Havonta, két havonta elmegyünk együtt valahova Budapest környékén, hogy kiszellőztessük a tüdőnket, feltöltődjünk a Természet Átható Erejével.
Az aktuális kirándulás részleteiről a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

Translate »