Heng Chang mester

Interjú Heng Chang (Ce Hang Truong) mesterrel

– Mi a szellemi (spirituális) gyakorlás lényege?

 

A szellemi gyakorlás lényegének két dimenziója van. Az első dimenzió első pontja: a nem-kettősség felismerése és megvalósítása, a valódi természet felismerése.

Az ösvény második része: az együttérzés gyakorlása. Az igaz nem-kettősség együttérzésének kifejezése a valódi életben; a szolgálat, az élőlények szolgálatának gyakorlása, ily módon hozva el a nem-kettősséget a kettősségbe. A nem-kettősség gyakorlását a kettősségben együttérzésnek nevezik.

Az első teendő az összes dolog nem-kettős természetének felismerése. El kell jutnunk arra a pontra, ahol bármit is teszünk, bárhová is megyünk, ráébredhetünk erre a nem-kettős lényegiségre /a dolgok eredeti természetére/, melyre korábban Buddha is és az összes bölcs is ráébredt. Minden megvilágosodott ezáltal a felismerés által világosodott meg (hiszen a megvilágosodás maga a nem-kettőség természetének tapasztalása minden pillanatban).

A második rész, az együttérzés ösvénye, mely során szolgálatot teszel. Nagyon fontos megfogalmaznunk önmagunknak, hogy miért szolgálunk!? Azért szolgálunk másokat, mert tudjuk, hogy mindennek és mindenkinek nem-kettősség természete van. Ennek a szellemi útnak a lényegisége igen egyszerű. Pusztán két dolgot kell figyelembe venni: képes vagy-e minden pillanatban nyugodt tudatállapotban és a  nem-kettősségben tartózkodni?

Ez a két legfontosabb dolog, melyet kitűzhetünk magunk elé. Nem valami távoli, elérhetetlen, hanem nagyon is józan, a valóságtól el nem szakadó dolog. Fel tudod a szolgálataidat ajánlani, mindig tudsz segíteni az embereknek. Ez az együttérző magatartás. Megteszed, amire kérnek, és nem kérsz magadnak semmit cserébe érte. Habár ez meglehetősen idealisztikus, mégis így gyakorolunk. Az adáson van a hangsúly, az elvétel helyett.

 

– Milyen kapcsolat van a chan buddhizmus és a taoizmus között?

 

A chan buddhizmus és a taoizmus között nagyon mély kapcsolat van. A chan mesterek legtöbbje a taoista hagyományból érkezik. Mindannyian nagyon jól ismerjük a taoizmust, annak összes gyakorlatával együtt. Az én nagymesterem a taoizmus mestere. A taoizmus nagyon könnyed út, a szabadság, az elengedés ösvénye. Ezért veszi át a buddhizmus a taoizmus nézeteit és építi bele a saját stílusába.

A múltban a taoizmus a gyakorlásnak egy olyan formája volt, amellyel mindenki foglalatoskodott. Ha valaki fejlődni akar, akkor a taoizmus vonzza őt. Itt megtanulhatja, hogyan őrizheti meg a testi energiáit, hogyan élhet a természettel összhangban. A múltban a kínai emberek nagyon természet közeliek voltak, ezért a taoizmus összefonódott a természettel. A természetszeretet az a vonzóerő, ami az embereket a taoizmushoz vonzotta.

A taoista gyakorlat olyan, mint a chan buddhizmus alapzata. Ha valaki chan buddhizmust akar gyakorolni (annak valamely meditációs gyakorlatát), akkor egy taoista szerzetes hozzáállásával kell rendelkeznie. Az elengedés hozzáállásával. Azok számára, akik gyakorolják a taoizmust, természetes továbblépési lehetőség a chan felé való közeledés. Így folytatódik a fejlődés. Ezért a chan buddhizmus sok-sok évszázadon át mindig együttműködött a taoizmussal.

A taoizmus és a chan buddhizmus között azonban van némi különbség. Nem nagy, csak kicsinyke. A különbség pedig a módszertanban van. A qigong a belsőre összpontosít. A xi shui is; az egész gyakorlat arról szól, hogyan mozgasd a belső energiát. Vannak köztük olyanok, melyek a teljes test-, aura-energiákat használják, mások pedig a gerinc-energiákat. Néhány a csakrát használja, hogy felkeltse az energiát. Tehát a belső energia létrehozásának ez a 3 útja van. Ha már megismerted mindet, akkor látni fogod, hogy mind ugyanoda vezet. Az összes gyakorlat a nem-kettős éberséged felnyitását célozza. A gyakorlás bármilyen formája segítségünkre van, ha tartalmaz meditációt. Más szavakkal mondva, az nem elég, hogy gyakorlásod fő célja egy erős, energikus test létrehozása.

 

– A gyakorlatok mindig a test megtisztításával kezdődnek?

 

Pontosan. Először meg kell tisztítanunk a testünket, harmonizálni, majd utána jön a meditáció. Harmonizálnunk kell a testet még ebben az életben. Csak az a gyakorlat segít, az az igazán hatékony, amelyik meditációval összekötött. A qigong, és a többi hasonló rendszer önmagában gyakorolva hosszú távon nem hoz eredményt, ha nem kötöd össze a meditációval, ha nem kapcsolod össze a magasabb céllal. Általában, ha az ember teste nyitott, s a tudata nyitott, akkor tovább kíván lépni, meg akarja tanulni a meditációt.

 

– Akkor a TaiJiQuan megfelelő gyakorlat, mivel segít harmonizálni az energiát mind bennünk, mind a környezetünkben?

 

Igen, a TaiJi harmóniát teremt a testben és a tudatban, ellentétben a qigonggal, mely pusztán belső energiával dolgozik. Gyakorolnunk kell a TaiJit, a qigongot, és a jógát. Sokféle stílust követhettek, nem csak egy fajta jógát. Általa erős és működő, meditációra alkalmas testetek lesz. A meditáció pedig, nem csak meditáció, hanem életforma kell, hogy legyen. A szellemi utat követő személy életformája eltér a nem szellemi utat járóétól.

Tehát fontos a fizikai gyakorlat, a meditáció és az életforma. Az életforma pedig az, ahogyan eszel, ahogyan másokkal beszélsz, amilyen módon együttműködsz más emberekkel, ahogyan a cégnél dolgozol, ahogyan a természetben viselkedsz. Minden.

 

– Úgy tudjuk, hogy a harmónia megteremtése után jön a Jing átalakítása Qi-vé, majd Shenné!?

 

Igen, harmonizálni és átalakítani kell a Jinget Qi-vé, a Qi-t Shenné. Azután pedig a Shent át kell alakítani a Nem-kettősséggé.

 

– Mondana néhány szót a hétköznapokban elveszített Jingről és Qí-ről?

 

Nem a nem vesztésről szól a dolog, hanem a veszteség minimalizálásáról. Éppúgy veszítünk Jinget, mint Qi-t. Míg a Qi-t tudattalanul veszítjük, a Jing vesztés akkor megy végbe, amikor nem törődünk a testtel. Qi-t azonban akkor veszítünk, amikor zaklatottak/szétszórtak vagyunk. Amikor a tudatunk nem összeszedett. Jinget akkor veszthetünk, ha sok rossz ételt eszünk. Olyanokat, amelyek elnehezítik a testet, amelyektől fáradtnak érezzük magunkat. Vegetáriánus ételt enni a lehető legjobb. Ne egyetek húst, mert ezáltal sok energiát veszítetek.

 

– Milyen kapcsolat van az öt hao, az öt skandha, a tudatosság és az ego között?

 

Az 5 hao a tudatosság átalakításának módozataival kapcsolatos. A kategorizálás 5 rétege. Abban segít, hogy világosan láthasd a gyakorlásod szintjeit, ahogyan a tudatosság egyik szintjéről a következőre lépsz. Amikor gyakorolsz, nem csak ránézel valamire, hanem fokuszált/összpontosított maradsz. Nos, az 5 hao egyfajta szemlélődés. Sok ország, sok generációjánál sokféle egymástól kicsit eltérő módozata alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a Tang-dinasztia 5 hao gyakorlata kicsit eltér a Ming-dinasztiáétól, és minden dinasztiában, minden generációra nézvést ez ugyanígy igaz.

Az 5 skandha a tudatosság 5 rétege. Az 5 hao szemlélődéssel némileg azonos. Tehát, a fizikai/testi első rétegtől lépsz tovább a második, érzelmi rétegre, aztán a mentálisra, az intuícióra, majd a tudatosságra.

Az 5 hao működésének légyege, hogy ez teremti a létezés érzetét, az én érzetét. Amikor gyakorlunk, ezen az 5 haón akarunk túljutni. Végighaladunk rajtuk, így megtapasztalhatjuk, hogy nincs ego. Ezáltal tökéletes szabadságra találunk.

Amikor a szemlélődést gyakoroljátok, akkor valójában az egótok vizsgálatát gyakoroljátok. Az ego mindegyik haóban, minden szinten megmutatkozik. S minden szinten más-más formában nyilvánul meg.

 

– Ha jól értjük, akkor meditáció során az egót kell használni?

 

Igen. Az egót kell használnunk. Amit tennünk kell, az az árnyékok [amit az ego hoz létre] átalakítása. A folyamat legvégén a jutunk a nem-ego állapotába. De használnunk kell az egót és lassan-lassan meghaladni a határait. Vagyis, minden túllépett réteggel egyre lecsendesültebbekké válunk. Minden alkalommal, amikor szintet lépünk felfelé kifinomultabbá válunk.

 

– Hogyan tudjuk harmonizálni a különböző rendszereket, amelyekkel találkozunk?

 

Nem az összefüggés a lényeges közöttük, hanem egy egységessé vált tudatosság.

Az életünk egy szintjén nem látjuk ezen tevékenységek közötti összefüggéseket. Azután beszélünk arról a dologról, amit mi bódhicsittának nevezünk. Akkor kinyitod a szíved kicsit, és tenni akarsz valamit. A szíved tovább nyílik és egyre több tevékenységet vonzol be. Ahogyan nyílik a szíved, úgy vagy képes egyre több dolgot csinálni, egyre több dolgot befogadni. Kicsivel több meditáció, és a tudatod emelkedettebbé válik. Kicsit magasabb szinten látsz.

Egyszer, egy időpillanatban, a tudatod nagyon összpontosítottá és emelkedetté válik. Ekkor mindent felemelsz, és látod, hogy minden kapcsolatban áll egymással. Minden, amit teszel jelentőséggel bír. Meg kell történnie, hogy segítsen téged a fejlődésedben. Továbbá, mindezek a kapcsolódások, szükségszerűen ott vannak már most is. Pusztán egyensúlyba kell kerülnöd, és egy átható látásmóddal kell rendelkezned. Ez a látásmód pedig a nem-kettősség szemlélete. Gyarapodnunk kell a tudatosságunkban. Sok meditációt kell végeznünk. Le kell csillapodnunk és egyre nyugodtabbá és nyugodtabbá válnunk.

 

– Mit tudna ajánlani az út kezdetén? Mire kell figyelemmel lennünk?

 

Kezdőként legelőször azon kell dolgoznod, hogy kinyisd a szíved. Azután tanulj technikát. Ez azt jelenti, hogy végezz valami könnyű gyakorlatot, ami összeegyeztethető az életmódoddal és az időbeosztásoddal. Aztán dolgoznod kell az étrendeden. Tanulj meg relaxálni! Ezek a legfontosabb dolgok egy kezdő számára.

Haladóként aztán, tanuld meg, hogyan kell meditációban ülni.

Mindvégig fontos azonban harmonikusnak/kiegyensúlyozottnak lenni és a körülötted levő emberekkel összhangban lenni. Minél többet gyakorolsz, annál inkább szerethetővé és megközelíthetővé válsz majd.

Fontos megérteni, hogy a gyakorlásunk kezdetén tudnunk kell az irányt. Ha ismered az irányokat, akkor számodra nagyon könnyű a gyakorlás. Ha autót vezetsz, ismerned kell az irányt, szükséged van egy térképre. Azután meg kell tanulnod vezetni és jól vezetni. Szükséges felismerni, hogy, melyik útvonalon tudsz időt megtakarítani.

Ugyanez a helyzet a képzéssel, a gyakorlással. Amikor először jössz el gyakorolni, akkor ismerned kell az irányt. Gyakorolhatsz azért, hogy megvilágosodj, vagy azért, hogy megnyisd a harmadik szemed, vagy azért, hogy va

lamivé válj… Először szükséges az irány tudatosítása, aztán a térkép, ami segít haladni. A térkép egy Dharmát jelent, egy gyakorlatot. Azután meg kell tanulnod a vezetést, ami azt jelenti, hogy ha én ezt akarom gyakorolni, akkor a  TaiJi a térkép, de ugyanakkor teljes- vagy csak részleges térkép-e? Mi a nagy térkép? Fel kell tennetek ezeket a kérdéseket.

Egy kezdő számára azonban a térkép irányai a legfontosabbak. Azután pedig megtanulni, hogy hogyan kell vezetni – ez fontosabb mindennél.

Az emberek általában megnyugvást és biztonságot keresnek, és nem szellemi tudatosságot. De ez így rendben is van. Az emberek kereshetik a biztonságot. Pusztán meg kell értenünk, hogy ez két külön dolog, és ne keverjük ezt össze a szellemi tudatosság keresésével. Ne zavarodjatok össze. Tudni kell megkülönböztetni, hogy melyik melyik.

 

Az interjút készítette: Berki Renáta és Varga István

Forrás:  /Arany Hegy Magazin 12. szám – 2006/

Hírek

Kapcsolódás Tábor!
2019. október 18 – 20.

------------------------------

Újra Himalájai Túra !
2019. augusztus 18 – szeptember 07.

A Himalája egy csodálatos világba enged betekintést, miközben önmagunk határait és azon túli világot is tapasztaljuk. Akarva akaratlan, látásmódunkra, érzékelésünkre erőteljes hatással van ez a külünleges világ. Gyere, próbáld ki te is !
------------------------------

Álmodjunk Közösen!

Álmodtunk egy olyan világról melyben boldogan élhetünk. Ahol a megosztottság helyett a megértés, a tudatlanság helyett a tudatosság a cél. Egy olyan közeget, ahol kiteljesedhet az egyén potenciálja, megvalósíthatja az álmait egy támogató közösség segítségével.
------------------------------
Kulturális Klub

Rendszeresen alkalmat kívánunk különféle kulturális programokon való együttes részvételre. A megosztás, az együttlét gazdagítja a programot!
Gyere velünk koncertre, múzeumba, színházba.
Az aktuális programokról a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

------------------------------

Kiránduló Klub

Gyere velünk kirándulni! Havonta, két havonta elmegyünk együtt valahova Budapest környékén, hogy kiszellőztessük a tüdőnket, feltöltődjünk a Természet Átható Erejével.
Az aktuális kirándulás részleteiről a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

Translate »