ITC formagyakorlatai

Az Ég gyakorlat:

Az Ég formagyakorlat a gerinc folyamatosa csavarása által generál energiát, mely az „élet kapujának” hívott területről indul. A gyakorlat a csavaró mozgás által kitisztítja és aktiválja a csakrákat, hogy a következő formáknál az energia akadálytalanul spirálisan áramolhasson felfelé a gerinc mentén.

Folyamatos végzése következtében az alsó Dantien-nél hő keletkezik, mely feláramlik a gerinc mentén.

A gyakorlat során keletkező energia segít a csakráink aktiválásában, így az energia áramolni tud, ezért egészségesebbek, erősebbek és optimistábbak leszünk. Az immunrendszerünk ellenállóbb, a szemléletmódunk pozitívabb és nyitottabb lesz.

Esszenciája:

A dharma (az Igazság) belőlem fakad.

A dharma (az Igazság) kinyúl másokért.

A tanítás mindenhol jelen van.

A gyakorlás végtelen.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

 

 

A Béka gyakorlat:

A gyökér csakra energiáját alakítja át, mely a túlélésre vonatkozó ösztöneinkkel áll kapcsolatban, a gerinc folyamatos előre és hátra döntése serkenti az energia felfelé áramlását. A helyesen kivitelezett forma a kundalini (gyökér csakra alapvető energiája) felemelkedését okozza. Ez az energia jótékony hatással van az összes szervre, mely kapcsolatban áll az első csakrával (bőr, vese, nyirokrendszer, nemi szervek) és megerősíti az immunrendszert, valamint az alsó végtagokat. Átalakítja a korlátozott látásmódunkat a végtelenségbe való rálátássá, segítségével könnyebb lesz fenntartanunk a nyitottság állapotát.

Esszenciája:

Az előrefelé irányuló Béka

Jó és rossz egyek.

Gyorsan belépek a Taóba (Olyanságba).

Finoman összekapcsolódom a világgal.

 

A visszafelé irányuló Béka

Jó és rossz nem-duális.

Átölelek mindent.

Elengedek mindent és visszatérek a forráshoz.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

 

A Bivaly gyakorlat:

A bivaly gyakorlatának szimbolikája a sáron erőfeszítéssel átgázoló bivaly, mely jelképezi, hogy milyen nehéz megszabadulnunk gyökeret vert ragaszkodásainktól és vágyainktól. A gyakorlat végzése során megerősödik elhatározásunk és önfegyelmünk. A Bivaly gyakorlata a második csakrára hat, a has területén lévő szervekbe pozitív energiát visz, és így helyreállítja az egyensúlyt és az egészséget ezen a területen. Nyitottabbak leszünk az új ötletekre, kevésbé ragaszkodunk a saját testi vágyainkhoz, és készségesebbek leszünk az életstílusunk megváltoztatására. A Bivaly gyakorlatának végzése közben célunk a negativitás, s a fizikai vágyaink átalakítása pozitív energiává. Kezeink előre tolása szimbolizálja a vágyakat eltolását, kézfejeink leengedése a vágyaktól való megszabadulást, karjaink visszavonása pedig a forráshoz való visszatérésünket.

 

Esszenciája

Az előrefelé irányuló Bivaly

Megszüntetek minden szenvedést.

Elhagyok minden ragaszkodást.

Kinyitom a szívem és a tudatom.

Visszatérek a nem-dualitásba.

 

A visszafelé irányuló Bivaly

Előrehaladás közben (az életben) becsületes vagyok.

Visszavonulás közben (elvonuláskor) megértem a cselekedeteim.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Daru gyakorlat:

A 3. csakrához tartozik az ego, a személyiség avagy az önazonosság. A Daru gyakorlása átalakítja az egót alázattal teli önbizalommá és belső nyugalommá. Egyensúly, harmónia, béke jár át minket általa. Fizikailag a gyakorlat fejleszti az egyensúlyt a máj, a lép és a tüdő működése között, valamint erősíti az immunrendszert. A Daru formagyakorlata olyan pozitív energiát teremt, mely felhatalmaz minket a kicsi én – ego – korlátozása alóli szabadságra, megtisztíthatjuk vakfoltjainkat. Felemeli az energiát a kettes csakrából a hármasba. Mikor a 3. csakra negatív energiával működik, akkor nagyon önmagunkba mélyedtek, önzők, egoisták és szűk látókörűek vagyunk. Nem látjuk meg mások szükségleteit vagy a világ gyönyörűségét. A Daru gyakorlata átalakítja ezeket a negatív attitűdöket és tágabb tudatosságot teremt, szerénységet, mások felé való kinyúlást, törődést és bátorságot ad az elégedettséghez.

Esszenciája

Felismerem a vakfoltjaimat.

Nyitott vagyok az elfogadásra.

Gyengéd vagyok és megbocsájtó.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Sárkány gyakorlat:

A Sárkány gyakorlat segít számunkra elvékonyítani az ego erős burkát, hogy erős megkülönböztetésünk az én és a mások között feloldódjon, ezáltal kapcsolataink másokkal szeretettelivé, elvárás mentessé, harmonikusabbá váljon. Erőt ad és felfrissülést, mely segít kitörni a negatív szokásokból és elvezethet a személyes megszabaduláshoz. Egyensúlyt teremt a szívünk és a keringési rendszerünk működésében, tágítja a tudatunkat és megtanítja, hogyan észleljük mások érzéseit. A szív csakra pozitív energiája félelemmentessé tesz, nyitottabbá, alázatosabbá, kedvesebbé és tapintatosabbá. Nyitottabb állapotban könnyebben el tudjuk fogadni a pillanatot és könnyebben változtatunk a helyzetnek megfelelően. Az 1, 2, 3 csakra energiája felemelkedik a 4-es csakrába, ahol megtörténik az első átalakulás hőenergiából energia mezővé.

Esszenciája:

A mantra a csend, ahogy az önátalakítás túl van a szavakon, nyelven, ideákon és fogalmakon.

Az önátalakítás előfeltétele az üresség.

Az üresség előfeltétele a csendes meditáció.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Főnix gyakorlat:

A Főnix lágysága ellensúlyozza a Sárkány erőteljességét. Táplálja a szelídséget és a nyugalmat. A negyedik csakra, azaz a szívcsakra a 7 csakra közepén helyezkedik el, ezáltal kapcsolatban van a 3 alsóbb és a 3 felső csakrával is. A Főnix gyakorlata felemeli az energiát a szív csakrába. Ennek a központnak a pozitív energiája tesz képessé minket a szeretetre, együttérzésre és a másokkal való törődésre, az önmegújításra. Jóságot és szeretetet teremt a szívünkben.

Esszenciája:

Túl vagyok a gondolatokon, túl vagyok a tudaton.

Keresem az Igazságot és megosztom másokkal.

Kérem a Tanítást és gyakorlom azt.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Tigris gyakorlat:

A Tigris formagyakorlata az ötödik csakrára hat, mely a toroknál található, és a kreativitásunkkal, a verbális kommunikációnkkal, intellektuális tudásunkkal függ össze. Szimbolikusan a gyakorlat bemutatja az eltávolodást a szélsőséges nézőpontoktól. Kifejezi, hogy hogyan tud a középút segíteni abban, hogy elhagyjuk az egyoldali látásmódot. (dualitást). Fizikálisan ez a gyakorlat segít enyhíteni a hangunkkal vagy a tüdővel kapcsolatos számos problémákat. Ezzel a gyakorlattal érezni tudjuk az energia hullámzását az ötös csakrán át, mely átalakul egy nem fókuszált energiából egy fókuszált és erőteljes energiává, mely megnyitja a kreativitásunkat, és lehetővé teszi, hogy elfogadjuk a különféle módjait a gondolkodásnak, világnézetnek és látásnak. Az energia felemelkedik az 5. csakrába, majd túl halad azon, hogy átalakuljon fény energiává. Ez a 2. fő energia átalakulás.

 

Esszenciája:

Változtatok a látásmódomon (paradigmámon).

Átölelem a Középutat.

Átlátok az előítéleteken.

Átölelem a Középutat.

Átlátok az elfogultságon.

Akadály nélkül visszatérek az eredethez.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Pillangó gyakorlat:

A Pillangó formával, olyan energiát teremthetünk, ami ellátja és támogatja a spirituális fejlődésünket és jó alapot tud teremteni a magas szintű meditáció gyakorlásához. A Pillangó forma felemeli az energiát a 6. csakrába. Gyakorlása során az energia átalakul egyfajta fény „mintává”. Ez az energiának egy nagyon magas frekvenciája. Átöleljük a valóságos világot azáltal, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, az életstílusunkat, lemondunk a rossz szokásainkról és a tudatosságunkat magasabb szintre emeljük. Ezen a szinten a meditáció egyetlen célt tart szem előtt: hogy minden testi energiát egyesítsen. Szükséges, hogy a harmadik szemünkre fókuszáljunk, és az energiát a gerincünk aljából felemeljük ide. A gyakorlatot végezve megérezhetjük a testünkön végighaladó energiahullámokat. Ez a gyakorlat csak szállítja az energiát, de nem tudja megnyitni a harmadik szemet meditációs gyakorlatot nélkül, ám segíti annak létrejöttét. Ehhez szükségünk van jól előkészített, világos erkölcsi támaszra, érzelmi érettségre és mély filozófiára, az árnyékainkkal és személyiségünkkel való foglalkozásra.

Esszenciája:

Felfedezem minden vakfoltomat.

Elengedem minden ragaszkodásomat.

Kitágítom a világlátásomat.

Megváltoztatom a látásmódomat.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

A Teknős gyakorlat:

Ez a gyakorlat a 7. csakrához tartozik, mely a tudatosság minden szintjét képviseli. A tengeri teknős egy olyan élőlény, amely le tud merülni a tenger legaljára és képes feljönni a felszínre is, ez szimbolizálja azt a képességet, hogy nem csak a legmagasabb síkra vagyunk képesek felemelkedni, de a legalsókra is, hogy ott is segítsünk minden lénynek, valamint képesek vagyunk mélyére hatolni a tudatosság legrejtettebb rétegeinek. Ennek a gyakorlatnak a mozdulata két óramutatóval ellentétes és két azzal megegyező körből áll. Ez szimbolizálja, hogy az univerzumban minden ciklikus, ahogy az életünkben is dombok és völgyek követik egymást. Ezért kell mindig fókuszáltnak, nyugodt és nyitott tudatúnak valamint türelmesnek maradnunk. A gyakorlás által egyre jobban érezzük majd, ahogy az energia kering a testünkben és azon túl. Minél inkább keringetjük az energiát, annál inkább kiterjed a világunk. A Teknős gyakorlat segít kinyitni és megtisztítani a testünkben lévő valamennyi energiacsatornát, s ezáltal hozzásegít a magasabb tudatosság eléréséhez szükséges testi energiához. E gyakorlat végzése közben történik meg az energia 3. átalakulása, melyet tudatosságnak hívunk.

 

Esszenciája:

Nehézségek közepette megértem a Tanítást.

Nehézségek közepette alkalmazom a Tanítást.

Önző cél nélkül lépek a világba. (A világban élek, de visszatérek Önmagamhoz.)

Segítek másoknak, gyakorlom a jó cselekedeteket. (Kapcsolatban vagyok a világgal, segítek másoknak.)

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

 

A Föld gyakorlat:

Az Ég generálja azt az energiát, melyek minden cselekedetünket támogatja, míg a Föld gyakorlat azokat az energiákat generálja, mely visszavisz a nem-dualitásba, a Tao-ba, a helyre, mely túl van a születésen és halálon. A földhöz tartozik az életteliség, az élet és növekedés forrása. Ebben a formában integráljuk és harmonizáljuk a test és az élet mozgását. Az élet mozgását a kezek mozgása szimbolizálja. Ezért a kezeket szüntelenül mozgásban tartjuk. Ami nem mozdul az a bolygó közepe. Annak ellenére, hogy a testünk, a kezünk és a lábunk mozog, a közép mozdulatlan. Ez a közép, valamint a középre való figyelmünk az, amit Nem-dualitásnak vagy Taónak hívunk. Erre a középre fókuszálva elérhetjük a testünk mozgásának teljes tudatosságát. Spirituálisan értelemben ez a tudatosság vezethet minket a Nem-dualitásban való felébredésre.

 

Esszenciája:

Az Ösvényen való előrehaladáskor: elfelejtem a nevem.

A Világtól való visszavonuláskor: elfelejtem magam.

 

Gyakorlók által tapasztalt hatása:

Hírek

Kapcsolódás Tábor!
2019. október 18 – 20.

------------------------------

Újra Himalájai Túra !
2019. augusztus 18 – szeptember 07.

A Himalája egy csodálatos világba enged betekintést, miközben önmagunk határait és azon túli világot is tapasztaljuk. Akarva akaratlan, látásmódunkra, érzékelésünkre erőteljes hatással van ez a külünleges világ. Gyere, próbáld ki te is !
------------------------------

Álmodjunk Közösen!

Álmodtunk egy olyan világról melyben boldogan élhetünk. Ahol a megosztottság helyett a megértés, a tudatlanság helyett a tudatosság a cél. Egy olyan közeget, ahol kiteljesedhet az egyén potenciálja, megvalósíthatja az álmait egy támogató közösség segítségével.
------------------------------
Kulturális Klub

Rendszeresen alkalmat kívánunk különféle kulturális programokon való együttes részvételre. A megosztás, az együttlét gazdagítja a programot!
Gyere velünk koncertre, múzeumba, színházba.
Az aktuális programokról a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

------------------------------

Kiránduló Klub

Gyere velünk kirándulni! Havonta, két havonta elmegyünk együtt valahova Budapest környékén, hogy kiszellőztessük a tüdőnket, feltöltődjünk a Természet Átható Erejével.
Az aktuális kirándulás részleteiről a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

Translate »