Mosshoseki

„Ne hagyj nyomot magad után!” A zen egyik kulcsfogalma, a budo filozófiájának vezérelve (kaisetsu).

Ahogy a madár nem hagy nyomot az égen, és a hal nem hagy nyomot a vízben, úgy kell a valódi öntudatra (shisei) ébredt embernek a budo tanítását követnie. Vagyis teljes természetességgel, az agresszivitást és a passzív megadást egyaránt elutasítva. A zen a valódi öntudatot a „második természetes állapotának” nevezi. Az első természetes állapotban a csecsemők vannak, akik előtt még minden lehetséges út nyitva áll. Ez az első a természet ajándéka, a második természetes állapotért azonban mindenkinek meg kell küzdenie.

Az emberi élet képes önmagára eszmélni, ezért túlmutat az állati létet jellemző passzív beletörődésen. Az állat nem gondolkodik sem a múltról, sem a jövőről, és nincs tudomása sem okról, sem okozatról. Ezért aztán ki van szolgáltatva a természeti adottságoknak, és csak a természet adta körülmények közt éli le az életét. Az öntudatos élet ezzel szemben egyéni céljainak megvalósítására törekszik; a környező világot nem fogadja el megváltoztathatatlanként, hanem igyekszik saját elképzeléseinek megfelelően alakítani. Ugyanakkor az öntudatos életet is – mint minden élőt a világon – köti a létezés és az elmúlás. Bárhogy formálja is a világot, természetes gyökereitől nem tud sérülés nélkül elszakadni. Minél inkább törekszik a formálásra, annál jobban sérül az alap. Az alakításról való lemondás azonban emberi mivoltát csorbítja.
Az emberi létnek tehát kettős úton kell érlelődnie: az igyekezet által formálódva és a szeretet által megóvva. Ha csak egy szempontból növekszik, önmagában tesz kárt.

A mosshoseki szerint vezetett életben egyensúlyba kerülnek az emberi természet végletei (a természetnek való kiszolgáltatottság és a tudatos önállóság). Ezáltal az egyén olyan apró dolgokat (wabi és sabi) is képes lesz észrevenni, amelyek mellett korábban úgy ment el, hogy értéküket föl sem fogta. Aki gondolkodás nélkül, gátlástalanul törtetve él, szinte mindent magától értetődőnek tekint, a háláról pedig megfeledkezik. Nincs tisztában tettei súlyával, és képtelen belátni, hogy cselekedetei kihatnak életének minden vonatkozására. Az általa képviselt szellemiség károsan hat a magasabb rendű összefüggésekre. Elveszi, ami kell neki, s ezzel környezetét, s a benne található valamennyi életet is veszélyezteti.

„Ne hagyj nyomot magad után!” A gondolat azt fejezi ki, hogy az egyéni szükségleteket szerénységgel és önfegyelemmel kell kordában tartani. A túlzásokra, szélsőségekre, nagyravágyásra vagy figyelmetlenségre való hajlamok elfedik a valóságot, sőt veszélyeztetik a világon fellelhető valamennyi élet magasabb rendű összefüggését. Ha valaki képtelen legyőzni önnön vágyait, a természetes egyensúlyból vonja el, amire szüksége van, és szellemét fegyverként használva más életekben is kárt okoz. Nincs összhangban a lét alapjaival, hanem féktelen mohóságában önmagát tekinti világa központjának, s ebben az állapotban nem tudja, nem akarja érzékelni tettei horderejét. Az önzés rabságában, önnön kívánságaitól és elképzeléseitől béklyózva elveszi, ami a másé, és kárt okoz a többi életben. „Nyomot hagy maga után” (goseki), és figyelmetlenségével megsérti az élet alapvető feltételeit, melyek egyaránt érintik a jelent és a jövőt.

Hírek

Kapcsolódás Tábor!
2019. október 18 – 20.

------------------------------

Újra Himalájai Túra !
2019. augusztus 18 – szeptember 07.

A Himalája egy csodálatos világba enged betekintést, miközben önmagunk határait és azon túli világot is tapasztaljuk. Akarva akaratlan, látásmódunkra, érzékelésünkre erőteljes hatással van ez a külünleges világ. Gyere, próbáld ki te is !
------------------------------

Álmodjunk Közösen!

Álmodtunk egy olyan világról melyben boldogan élhetünk. Ahol a megosztottság helyett a megértés, a tudatlanság helyett a tudatosság a cél. Egy olyan közeget, ahol kiteljesedhet az egyén potenciálja, megvalósíthatja az álmait egy támogató közösség segítségével.
------------------------------
Kulturális Klub

Rendszeresen alkalmat kívánunk különféle kulturális programokon való együttes részvételre. A megosztás, az együttlét gazdagítja a programot!
Gyere velünk koncertre, múzeumba, színházba.
Az aktuális programokról a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

------------------------------

Kiránduló Klub

Gyere velünk kirándulni! Havonta, két havonta elmegyünk együtt valahova Budapest környékén, hogy kiszellőztessük a tüdőnket, feltöltődjünk a Természet Átható Erejével.
Az aktuális kirándulás részleteiről a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

Translate »