Egészségre nevelés

Az emberi társadalom történelmének fejlődésén keresztül eljutott a tudomány, a technológia és az egészségügy magas szintű megismerésére és befolyásolására, napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek morbiditási és mortalitási arányai egyre romlanak. A pszichoszomatikus megbetegedések elterjedésével az orvostudomány kétségekkel telve néz szembe. A felnőtt és gyermek lakosság mindennapjai a stressz, az idegesség, a teljesítményorientáltság és a kiélezett versenyhelyzetek jegyében telnek. Az emberek testi-lelki állapotának romlásához hozzáadódik a morál süllyedése, az erkölcsi normák megsemmisülése, valamint természetes környezetünk mód-szeres pusztítása. A világ ciklikus mintázatának törvénye alapján azonban el kellett jutnunk ahhoz a kritikus ponthoz, ahol mindezen tendenciák változtatást követelnek. És ennek a változtatásnak kiemelkedő eszköze: az oktatási rendszer.

A változás fontossága

Napjainkban világunk egyre gyorsuló tempóban változik, új módszerek, technológiák, kihívások ezrei késztetnek minket arra, hogy mi is változzunk, alkalmazkodjunk. Létezésünk kezdetétől folyamatosan változunk. Minden pillanatban millió sejtünk hal meg és születik újra, alakul át, szüntelenül változik érettségünk, megértésünk, szokásaink, gondolkodásunk, érzelmeink. Személyiségünk minden pillanatban átalakul, fejlődik.

E változások nagy része létrejön akkor is, ha nem tudatosítjuk őket. Azonban tudatos odafigyeléssel és célirányultsággal, hatékony mód-szerekkel lehetőségünk van a számunkra hasznos tulajdonságokat tovább erősíteni, míg a nem hasznosakat megtudjuk változtatni. Mindennapi szokásaink alakítják személyiségünket és személyiségünk meghatározza világlátásunkat.

Amennyiben a régi módszerekhez, struktúrákhoz, paradigmákhoz ragaszkodunk, úgy hátrányban kerülünk azon emberekkel, országokkal szemben, akik képesek a változással változni, aminek következményeként anyagi, egészségi, érzelmi és szellemi visszaesést tapasztalhatunk meg.

Két dolog miatt felesleges aggódni, az egyik, amin tudsz változtatni, a másik, amin nem tudsz”  XIV. Dalai Láma

Napjainkra egyre nő a diplomás munkanélküliek száma, megjelent a túlkínálat/túlképzés fogalma és egyre inkább megkérdőjeleződött a képzési és a foglalkozásszerkezet illeszkedése. A legtöbb kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a képzettségek és foglalkozások sem horizontálisan, sem vertikálisan nem illeszkednek megfelelően. Az oktatás és a munka világa közötti időszak egyebek mellett ennek okaként is meg növekedett.

Jövőnk szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk a tanulók és tanárok olyan képzését, melybe beletartozik a kellő önismeret, önfejlesztés, kommunikáció és az új képességek elsajátítása, mivel ők azok, akik meghatározzák, hogy a jövő generációi milyen mértékben lesznek képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz és megfelelő döntéseket hozni. Fontosnak tarjuk, hogy az emberek képesek legyenek megtanulni kezelni a változással szembeni ellenállást, továbbá azt is, hogy minél több emberrel megismertessük a tudatos életvezetést, eljuttassuk a segítő módszereket, gyakorlatokat, ezzel is hozzájárulva egy örömteljesen élhető és fenntartható világ működéséhez.

Minden a tudatunkban történik, játszódik le először, ahogyan gondolkodunk magunkról, másokról, a világról és eszerint kondicionálódik, vagy éppen változik a látásmódunk, viselkedésünk és az életkörülményeink is.

A valóság meglátásában segít az őszinte önismeret, ami hozzájárul a beidegződéseink megszüntetéséhez. Ehhez az egyik leghatékonyabb módszer a meditáció, mely képes tudatosságunkat, kreativitásunkat, összpontosításunkat növelni, melyek rendkívül hasznosak, tanuljunk vagy dolgozzunk az élet bármely területén.

“Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca)

Stressz a mindennapokban

Egész életünkben, kezdve már fiatal gyerekkortól folyamatosan stressz helyzeteknek vagyunk kitéve. Napjainkban már óvodáskorban elkezdődik az egymáshoz hasonlító megmérettetés, a folyamatos teljesítménynövekedési kényszer, a harcolj vagy elbuksz attitűd.

Számos kutatás bizonyította a (di)stressz negatív hatásait, mely a megromlott fizikai egészségen túl az álmatlanság, a fáradtság, a koncentráció csökkenése, a koordináció alacsonyabb szintje, a kimerültség, a türelmetlenség, az agresszió, melyek kihatnak életünk minden percére és területére.

A túl gyakori stressz nagymértékben rombolja a mentális és fizikai jólétünket, felgyorsítja a szervezet biológiai öregedésének folyamatát.

Ha nem vagyunk képesek a stresszt oldani, akkor az fásultságba, depresszióba csaphat át. Nagymértékben rontja figyelmünk összpontosítását, gondolataink logikus rendezését és megjelenik az aggodalom a cselekedeteink következményeit illetően, ami további stresszt okozhat és ezzel egy ördögi körbe kerülhetünk, ami végül egészségünk, tanulásunk, munkánk, kapcsolataink rovására mehet.

Stressz és a tudatosság

Ugyanazt a szituációt két ember mindig különféleképpen kezeli. Az egyik számára stressz-helyzet, a másik számára lehetőség vagy kihívás. Amitől az egyik ember megijed, egy másik talán észre sem veszi. Miből származik a különbség? A világon mindent a saját szűrő-rendszerünkön keresztül érzékelünk. A világra adott reakcióinkat befolyásolják az érzékszerveink által leadott ingerek minősége, az emlékeink és azok negatív érzelmi töltete, a gondolati és érzelmi sémáink mintázata, hitrendszerünk, paradigmáink, tudatosságunk szintje.

Amennyiben szeretnénk életminőségünket javítani, a stressz-helyzeteket könnyedén kezelni, potenciálunk legmagasabb fokát beteljesíteni, úgy mélyíteni kell önismeretünket és tudatosságunkat.

A tudatosság és a meditáció

Egyre több tanulmány jelenik meg, mely a meditáció pozitív hatásairól számol be. Megfigyelték, hogy a rendszeresen meditáló személyek mentális állapota változik, a vérnyomásuk normalizálódik, képesek feldolgozni a stressz-helyzeteket, nő a fókuszáló képességük.

Számos kutatás kimutatta, hogy a rendszeres meditálás révén az agy képes ellazultabb, nyugodtabb állapotba kerülni, ami a meditálás időszakán kívül is jellemző volt a vizsgált személyekre. Ezt igazolja az úgynevezett alfa-ritmus (8 és 13 Hz közötti agytevékenység), amelyet EEG-vel lehet kimutatni.

Más kutatók ennél egy gyorsabb agyi aktivitást vizsgáltak, a gammaritmust (35 és 90 Hz közötti frekvencia). Úgy gondolják, hogy a gammaritmus számos kognitív folyamatot befolyásol, mint például az észlelést, az emlékezést, az információfeldolgozás mentális folyamatait, amelyekkel az egyén az információkat gyűjti be, terveket készít és feladatokat old meg.

Megfigyelték, hogy a rendszeres meditációt végzőknél az agykéreg (amely a kognitív folyamatokért felel) vastagabbá vált.

Azoknál a csoportoknál, akik végeztek meditációt, majdnem 40%-kal nőtt a memória és előhívás képessége. Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek a kutatásai igazolták, hogy a rendszeresen meditálóknál nyolc hét után markáns változások álltak be. E változásokat alátámasztották az MRI-felvételek is: a tanulás, emlékezés, részvét és önészlelés szempontjából kulcsfontosságú hippo-campus területén a szürkeállomány sűrűségének növekedését mutatták ki.

Test-lélek-szellem egyensúlya

Ahhoz, hogy a társadalomban betöltött szerepeinknek megfelelő minőségben legyünk képesek megfelelni, az szükséges, hogy harmonikus, örömteli, minél kevésbé kondicionált tudatállapotban létezzünk.

E tudatállapot létrehozásának feltétele a testi-lelki és szellemi aspektusunk egyensúlya. Az ember a fizikai testével, az érzelmeivel, gondolataival, tudatával egy holisztikus egységet alkot, így önismeretünk és önfejlesztésünk érdekében mindhárommal foglalkoznunk kell.

 

 

 

 

Önfejlesztés és tudatosság a pedagógiában

Ahogy azt számos, külföldön már régóta működő intézet igazolta (például a kaliforniai Santa Barbara Institute) az oktatás-ügyben nagyszerű sikerek érhetőek el olyan programokkal, mely a tudatosság növelésére, az érzelmi és gondolati sémák megismerésére, érzelmi stabilitás meg-szerzésére törekednek. E módszerek segítségével erősíthető a tanítók azon képessége, mellyel könnyedén megbirkóznak a hivatásukból eredő rájuk nehezedő nyomással.

A gyakorlatok alkalmazásával javul stressz-kezelő képességük, növekszik empátiájuk, tisztul a kommunikációjuk, melyet mind a tanári közösségben, mind pedig az osztályteremben kamatoztathatnak.

Várható eredmények közé tartozik a tanárokat fenyegető ki-égés szindróma, depresszió, krónikus szorongás és feszültség megszűnése. Növekszik a tanári érzékenységük, mellyel a diákok individuális szükségleteit is képesek meglátni, támogatói szerepükben jobban helyt tudnak állni szemben a belső feszültség miatt jelentkező kritizálással vagy megközelíthetetlenséggel. Belső stabilitásuk segítségével harmonikusabban tudják kezelni a tanulók viselkedését, illetve a felmerülő konfliktusokat. Növekszik kreativitásuk, mellyel megoldásokat találhatnak az adott problémákra és fejleszthetik általa tanítási módszereiket. Segíthetik diákjaikat a tanulási nehézségek leküzdésében, jobban ráérezhetnek a magánéletbeli problémáikra, melyek megoldásához segítséget nyújthatnak.

Az önismeret bővülése eredményeként kiaknázhatják a bennük lévő ez idáig esetleg rejtett potenciáljukat, mellyel kialakíthatják vagy színesíthetik egyéni tanítási metodikájukat.

Tudatosságuk fenntartásával könnyebben elkülöníthetik személyes életük esetleges negatív aspektusait a tanítói tevékenységtől, valamint a diákokkal történő interakcióktól.

“Nem az számít, hogy mit mondanak, mit tanítanak a gyermeknek. Csak az számít, hogy Önök maguk milyen emberek, hogy jók-e és megnyilvánulásaikban ezt a jóságot fejezik ki, vagy rosszindulatúak és haragos természetűek, és gesztusaikban ez tükröződik-e. Amit saját maguk tesznek, az a gyermek bensejében tovább él. És ez a lényeg. Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Ezért fontos eloszlatni azt a tévhitet, hogy a gyermek értelmével tanulja meg, mi a jó és mi a rossz… hanem igenis tudnunk kell, hogy minden, amit az ember egy gyermek közelében tesz, az szervesen beépül a gyermek testébe, lelkébe, szellemébe. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. A hajlamok és képességek, melyek kifejlődnek a gyermekben, mind attól függnek, milyen magatartást lát maga körül.” Rudolf Steiner

Önismeret és tudatosság a diákévek során

A serdülőkor kritikus mind a későbbi fizikai egészség mind pedig a pszichológiai egészség szempontjából. Ennek oka, hogy számos olyan stressz helyzetet kell kezelni egy 14-18 éves embernek, melyhez még nem rendelkezik kellő eszköztárral és módszertannal, s olyan pszichológiai érésfolyamaton megy keresztül, mely hozzáértő személy hiányában könnyen félre tud siklani és téves gondolkodási és érzelmi mintázatok épülnek be a tudatalattiba.

Számos kutatás által bizonyított tény, hogy a legtöbb ember 21 éves koráig megszilárdítja az egész életét befolyásoló viselkedési mintákat, életfel-fogást, melyet a későbbiekben már nagyon nehéz nagymértékben megváltoztatni. Az általunk felvázolt programok segítségével azonban kitörhetnek a fiatalok a megszokott mintákból, feltárulhat bennük a további lehetőségek ajtaja.

Kellő önismerettel megtalálhatják leendő foglalkozásukat, melyet valódi hivatástudattal és teljes elhivatottsággal képesek majd végezni kiaknázva potenciáljukat.

A tudatosságot mélyítő gyakorlatok segítenek számukra a tanulás folyamatában, hiszen minél erősebb a fókuszáló és koncentráló képességük, annál jobban működik a megértési és feldolgozási, valamint memorizálási folyamatuk.

Ezenkívül a tudatosság segít a gyereklétből a fiatal felnőtt, majd a teljes felelősséget vállaló felnőtt létbe való reális önbizalmon alapuló sérülésmentes átmenetben. Továbbá megszabadulva belső feszültségeiktől képesek lesznek teljes értékű kapcsolatok kialakítására, szülőkkel, tanáraikkal, diáktársaikkal való kapcsolataik normalizálásra, mely egymás támogatására épül.

 

Önismeret és tudatosság, mint a szülő

Az elsődleges szocializáció a család feladata. Ekkor alakulnak ki az ember alapvető személyiség jelei, az ekkor megszerzett világszemléletet fejleszti tovább az ember a szocializáció további lépései során. A készségek, képességek, mint például a kreativitás, önállóság, felelősség kialakulásában szintén a családé a főszerep. A fejlődő gyermek önálló tudatának kibontakozásában erős gátat képezhet a szülői szűklátókörűség. Akkor, amikor a kamaszodó ifjú bontogatni kezdi szárnyait, világszemlélete és az ezt alátámasztó szokásai változni kezdenek, döntő fontosságú, hogy a család által követett szokási minták ne akadályozzák, hanem amennyiben lehetséges támogassák ebben. Sok olyan tapasztalatról számolnak be a 12-16 éves gyerekek, hogy amikor felébred bennük például az egészséges táplálkozás iránti vagy a környezetünk védelme iránti igény, akkor a család berögzült szokásai nem teszik lehetővé, hogy a mindennapok során e szerint éljenek. Ezért kiemelkedően fontosnak találjuk, hogy a szülők megfelelő képzése és segítése is megtörténhessen.

Rendszerint a szülők a legjobbat szeretnék gyermekeiknek. Ám kondicionált világlátással és megértéssel nehéz meghatározni, hogy mi a jó egy másik embernek. A szülők vállára hatalmas felelősség hárul, a család megélhetésén túl a helyes nevelés, a megfelelő értékek átadása, a példamutatás is a szerepeik közé tartozik.

A gyakorlatok segítenek a szülők számára, hogy kellő önismerettel rendelkezve támogatni tudják gyermekeiket egyéni fejlődésükben csakúgy, mint a tágabb világszemlélet kialakításában. Továbbá segítséget nyújtanak a saját érzelmi és gondolati konstrukcióik felfedezésében és korrigálásában, káros szokásaik elhagyásában, az egészséges és teljes élet kialakításához szükséges információk megszerezésében.

Módszerek és az elméleti és gyakorlati oktatás 

Amennyiben érdeklik a módszerek, valamint a konkrét, kidolgozott eszközök a fentiek megvalósítására, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Berki Renáta és Dévai Varga István

Arany Hegy Alapítvány

06 30 457-4018

info@aranyhegy.com

Partnerünk:

Dr. Baka Oszkár

Innovadidact Bt.

www.innovadidact.hu

Hírek

Kapcsolódás Tábor!
2019. október 18 – 20.

------------------------------

Újra Himalájai Túra !
2019. augusztus 18 – szeptember 07.

A Himalája egy csodálatos világba enged betekintést, miközben önmagunk határait és azon túli világot is tapasztaljuk. Akarva akaratlan, látásmódunkra, érzékelésünkre erőteljes hatással van ez a külünleges világ. Gyere, próbáld ki te is !
------------------------------

Álmodjunk Közösen!

Álmodtunk egy olyan világról melyben boldogan élhetünk. Ahol a megosztottság helyett a megértés, a tudatlanság helyett a tudatosság a cél. Egy olyan közeget, ahol kiteljesedhet az egyén potenciálja, megvalósíthatja az álmait egy támogató közösség segítségével.
------------------------------
Kulturális Klub

Rendszeresen alkalmat kívánunk különféle kulturális programokon való együttes részvételre. A megosztás, az együttlét gazdagítja a programot!
Gyere velünk koncertre, múzeumba, színházba.
Az aktuális programokról a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

------------------------------

Kiránduló Klub

Gyere velünk kirándulni! Havonta, két havonta elmegyünk együtt valahova Budapest környékén, hogy kiszellőztessük a tüdőnket, feltöltődjünk a Természet Átható Erejével.
Az aktuális kirándulás részleteiről a levelezőlistán és az Arany Hegy Facebook profilján értesülhetsz.

Translate »